Mijn naam is Paul van der Schaaf. Geboren in 1949. Na een lange tijd van andere accenten heeft het schilderen mij vanaf 2009 weer intensief ‘ter hand genomen’. Ondersteund door workshops schilder ik als autodidact gebruikelijk in acryl.     Naar ik streef: vernieuwend – en naar mijn gevoel: ‘ontraditioneel’.

Ik voel me daarbij een ÉN – ÉN schilder. op het platte vlak - in de dimensie abstract - (sur) realistisch - een vleugje grafisch berekenend - intuïtief boodschap biedend < tot > vrij te interpreteren ongedwongen - naar de glimlach/humor toe. De inspiratie ontleen ik vooral aan eigen interpretaties van gebeurtenissen, ervaringen, boodschappen’.

Het is zeker mijn intentie u als interactief deelnemer te betrekken: een nadenken, een verwondering, een glimlach, een verstilling . . . .

Ik ervaar het als een uitdaging om ’te spelen’ met de afbeelding én de presentatievorm. Bij het bieden van een titel aan mijn werken beoog ik ook de Nederlandse taal zo creatief en origineel mogelijk te integreren binnen de titel van het werk .

Ik tracht tot uiting te brengen dat de mens het leven vanuit meerdere invalshoeken kan ervaren en beschouwen. Liefst presenteer ik dat op een zo geëigend mogelijke wijze. Een ruimte kan veelal  ’meer’ dynamiek tonen dan een afbeelding op een plat vlak. Daarom maak ik ook twee- en drieluiken, zijn seriedoeken soms op meerdere wijzen vrijelijk met elkaar te combineren. In de toekomst wil ik zelf samengestelde  ’in’- en  ’om' de hoek-doeken doorontwikkelen.

Omdat mijn werk:

vanuit en vóór de mens is , er altijd een emotie in ligt én het meerdere dimensies biedt, karakteriseer ik mijn werk als:

’ .   .  .  d  i  m  e  n  s  i  o  n  e  e  l   .   .   . ’