Mijn naam is Paul van der Schaaf, woon in Malden.

Fotografie en Schilderen hebben mij in hun greep. Als kind al werd ik getroffen door sprekende kleuren, beelden. Altijd weer kijk ik naar voor mij interessante taferelen, lijnen, composities, detailleringen.

* Binnen de Fotografie boeien mij vrijwel alle categorieën en daarbij in het bijzonder de natuur en macro-fotografie. De systeemcamera is mede mijn trouwe partner. Ook probeer ik meermaals een dimensie extra te realiseren. In zekere zin zelfs een derde. Niet alleen op inhoud, maar ook qua presentatie probeer ik o.a. met behulp van contouren u als interactief kijker te betrekken én een emotie te ontlokken, een verwondering, een glimlach.                                        Waarmee ik beoog di-MENS-ioneel te werken.  

 

Bij mijn Schilderijen treft u veelal abstracte, kleurrijke werken. Daarbij probeer ik tot uiting te brengen dat de mens het leven vanuit meerdere invalshoeken ervaart. Meermaals streef ik naar ànders dan gangbaar. Ook hier is het voor mij een uitdaging om op inhoud  'te spelen’ met de afbeelding én met de presentatie-vorm. Daartoe maak ik ook twee- en meerluiken, zijn de seriedoeken soms op meerdere wijzen vrijelijk met elkaar te combineren. Opnieuw probeer ik de kijker interactief te betrekken en . presenteer ik graag op een zo geëigend mogelijke wijze.

Ik voel me dan ook een ÉN – ÉN werker: (sur)realistisch - een vleugje grafisch - berekenend - van vrij te interpreteren tot boodschap biedend - naar de glimlach toe. Maar ook: een ‘stilstaan bij’, een frons van de wenkbrauw. 

Mijn werken én de presentatie karakteriseer ik als                                             

. . . d  i ’M E N S’ i  o  n  e  e  l . . . en ON-traditioneel .  . . 

 

Foto's en Schilderijen in verschillende categorieën bekijken? Selecteer vanuit de button Galerie.